Çok İşinize Yarayacak Victoria 3 Hileleri

Son dönemin en popüler strateji oyunlarından biri olan Victoria 3, klasik bir Paradox Interactive oyunu. 19. yüzyılda kendi toplumunuzu inşa ettiğiniz bu oyunda stratejik kararlar alarak bir ulusun yükselişini sağlamaya çalışıyoruz. 

Pek çok Paradox Interactive oyununda olduğu gibi bu oyunda da hileler bulunuyor. Victoria 3 hilelerine her oyuncu ihtiyaç duyabilir. İsterseniz oyunda zorlanan yeni bir oyuncu olun, isterseniz de güç fantezilerini gerçekleştirmek isteyen biri; Victoria 3 hilelerini kullanarak dilediğinizi yapabilirsiniz.

Aşağıda sizler için en kullanışlı Victoria 3 hilelerini sıraladık. İşinize en çok yarayacak olanları not etmenizde fayda var.

En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
OYUN

En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları

Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.

Victoria 3 Hileleri

 • yesmen – Yapay zeka tüm tekliflerinizi kabul eder.
 • add_approval (çıkar grubu)(miktar) – Çıkar grubunun onay oranını belirttiğiniz miktarda arttırır.
 • add_clout (çıkar grubu)(miktar) – Çıkar grubunun nüfuzunu belirttiğiniz miktarda değiştirir.
 • add_ideaology (çıkar grubu)(ideoloji) – Belirttiğiniz çıkar grubuna ideoloji ekler.
 • add_loyalists (kültür)(miktar) – Belirttiğiniz kültüre sadıkları ekler.
 • add_radicals (kültür)(miktar) – Belirttiğiniz kültüre radikelleri ekler.
 • add_relations (ülke)(miktar) – Belirttiğiniz ülkeyle olan ilişkilerinizi değiştirir.
 • add_war_support (ülke)(miktar) – Ülkede savaşa olan desteği belirtilen miktarda değiştirir.
 • annex (ülke) – Tagını girdiğiniz ülkeyi ilhak edersiniz.
 • annex_all – Oyundaki tüm ülkeleri ilhak edersiniz.
 • conquerall (ülke) – Tagını girdiğiniz ülkenin tüm bölgeleri sizin kontrolünüze geçer.
 • change_law – Yasa değiştirir.
 • create_ai (self/all/tag) – Ülkeler için yapay zeka oluşturur.
 • create_country (ülke)(kültür)(eyalet ID) – Belirtilen eyalette belirtilen kültürde ülke oluşturur.
 • create_political_movement (yasa) – Belirtilen yasa için bir siyasi hareket oluşturur.
 • cthulhu
 • disable_ai – Yapay zekayı kapatır.
 • enable_ai – Yapay zekayı açar.
 • disable_pop_growth – Nüfus artışını durdurur.
 • escalate (miktar) – Diplomatik oyunların gerginlik seviyesini arttırır.
 • event (event adı)(ülke tagı) – Olay tetikler.
 • fastbuild – Binalar anlık inşa edilir.
 • fastenact – Yasalar anlık kabul edilir.
 • fasthire – İşe alımı hızlandırır.
 • fastinstitutions – Kurumları hızlandırır.
 • fastinterests – Çıkar gruplarını hızlandırır.
 • fastresearch – Araştırmaları hızlandırır.
 • fastrevolution – Devrimleri hızlandırır.
 • fastsecession – Ayrılıkçıları hızlandırır.
 • fasttravels – Seyahati hızlandırır.
 • kill_character (karakter) – Belirtilen karakteri öldürür.
 • own (eyalet)(ülke) – Belirtilen eyaletin kontrolü belirtilen ülkeye geçer.
 • money (miktar) – Belirtilen miktarda para kazanırsınız.
 • norevolution – Devrimleri kapatır.
 • nosecession – Ayrılıkçıları kapatır.
 • research – Araştırmaları açar.
 • set_devastation_level (eyalet)(miktar) – Eyaletin tahribat değerini belirtilen miktarda değiştirir.
 • set_pollution_level (eyalet)(miktar) – Eyaletin kirlilik değerini belirtilen miktarda değiştirir.
 • tag (ülke) – Belirttiğiniz ülkeye geçersiniz.
 • treatyport (eyalet) – Belirtilen eyalette antlaşma limanına sahip olursunuz.
 • wagerate (bina)(oran) – Belirtilen binanın maaş oranını değiştirir.
 • Diğer Konsol Komutları
 • Bu komutlar genellikle modlama için kullanılabilir.
 • 3dstats – 3D istatistikleri açar.
 • 3dstats.EnableGfxZoneStats – 3D GFX Zone istatistikleri açar.
 • Adjacencies.Rebuild
 • Application.ChangeResolution – Çözünürlüğü değiştirir.
 • Browser.OpenURL [<url>] – Tarayıcıyı açar.
 • Camera.Debug – Kamera bilgilerini gösterir.
 • Camera.Load – Kamera konumunu yükler.
 • Camera.Save – Kamera konumunu kaydeder.
 • Checksum.Log – Checksum rapor dosyası oluşturur.
 • CrashReporter.DeleteCrashData – X günden eski çökme verilerini siler.
 • CrashReporter.SimulateCrash – Oyunu çökertir.
 • Debug.Achievements.Lock [<key>] – Başarımı kilitli hale getirir.
 • Debug.Achievements.ResetAll – Tüm başarımları kilitli hale getirir.
 • Debug.Achievements.ToggleDebug [<value>] – Başarım sistemini görüntüler.
 • Debug.Achievements.Unlock [<key>] – Belirtilen başarımı açar.
 • Debug.TextureMode [Name of debug mode] – Texture debug mode’u açar.
 • Log.ClearAll – Tüm raporları temizler.
 • Log.ClearErrorLog – Hata raporlarını temizleyip hata miktarını sıfırlar.
 • Map.SavePNG [<map mode>] [<file name>] [<yes/no> Should render flat (optional)] – Spesifik bir harita modunun png haritasını kaydeder.
 • MapObjects.GenerateGameLocators [<type>] [<filename> (optional)] – Harita objeleri için konumlayıcılar oluşturur.
 • MapObjects.Painter.AddPosition – Farenizin olduğu yere harita objesi yerleştirir.
 • Music.PauseFactor – Mevcut müzik sisteminin duraklama sistemini gösterir.
 • Music.PlayTrack [<track name>] – Belirtilen müziği başlatır.
 • Music.Reset – Müzik sistemini sıfırlar.
 • Music.StopTrack – Müziği durdurur.
 • Portrait.ClearCache Clears the portrait cache. – Tüm portreler yenilenir.
 • Terrain.Regenerate – Arazi bitmapi oluşturur.
 • ai.debug [tag] – Belirtilen ülkenin yapay zekasına dair debug bilgisi verir.
 • ai.goal [tag] [goal type] – Yapay zekanın hedefini inceler.
 • ai_evaluate_building [<building key> <state region key>] – Belirtilen eyalet ve bina türüne dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_interest [<strategic region key>] – Belirtilen stratejik bölgedeki çıkarlara dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_production_method [<building key> <pm key> <state region key>] – Belirtilen eyalette binaların üretim yöntemlerine dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_trade_route [<goods key> <country tag>] – Belirtilen ürüne ve belirtilen ticaret ortağına dair bilgi verir.
 • audio.cpu_info – Mevcut işlemci kullanımını gösterir.
 • audio.list_events – Ses olaylarını listeler.
 • audio.play_event – Ses olayını çalar.
 • callstack 
 • changestatepop [state_id] [pop_type / all] [factor] – Seçilen nüfus türünün büyüklüğünü belirtilen miktarda değiştirir.
 • check_pollution_level [state region tag] – Belirtilen eyaletteki kirlilik oranını Print out pollution for specified state region
 • check_save – Kayıtların ve yüklemelerin tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
 • coa_preview_window – Arma görüntüleme penceresini açar.
 • crash – Oyunu çökertir
 • date [date in format yyyy.mm.dd.hh] – Oyunun tarihini değiştirir.
 • debug_mode – Debug mode’u açar.
 • debugcharacters – Tüm karakterlere dair bilgiler verir.
 • debugcountrybudgets – Tüm ülkelere ve bütçelerine dair bilgiler verir.
 • debugemployment – Eyaletteki tüm çalışanlara dair bilgiler verir.
 • debugmarkets – Tüm pazarlara dair bilgiler verir.
 • debugpopconsumption – Nüfusların tüketimlerine dair bilgiler verir.
 • debugpopwealth – Nüfusların varlık seviyelerine dair bilgiler verir.
 • debugstates – Tüm eyaletlere dair bilgiler verir.
 • debugterrainweights 
 • debugtheaters – Tüm cephelere dair bilgiler verir.
 • deiron – Ironman mode’u kapatır.
 • force_oos – Multiplayerda OOS hatası vermesini sağlar.
 • gfx.reloadtexture – Textureleri yeniden yükler.
 • gfx.texture_limit – MB olarak ekran hafıza limitini belirler.
 • gui_editor – Arayüz editörünü açar.
 • help [command name] – Tüm konsol komutlarını listeler
 • invalidate_character [character id] – Belirtilen karakterdeki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • invalidate_country [country id] – Belirtilen ülkedeki etkiyi geçersiz hale getirir
 • invalidate_ig [interest group id] – Belirtilen çıkar grubundaki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • invalidate_state [state id] – Belirtilen eyaletteki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • io_stats – IO istatistiklerini açar
 • io_stats.Reset – IO istatistiklerini sıfırlar
 • map_editor – Harita editörünü açar.
 • mapmode [mapmode] – Belirtilen harita moduna geçer.
 • net_stats.- Reset 
 • observe – İzleyici modunu açar.
 • pops_account_disconnect_steam – Paradox hesabını Steam’den çıkartır.
 • pops_account_login [email] [password] – POPS hesabına giriş yapar.
 • pops_account_logout – POPS hesabından çıkış yapar.
 • pops_account_status – POPS hesabında olup olmadığını kontrol eder.
 • popstat – Aktif nüfusları listeler.
 • portrait_editor – Portre editörünü açar.
 • print_gamestate_modifiers – Oyun durumu etkenlerini listeler.
 • province_borders [true/false] – Bölge sınırlarını açıp kapatır
 • pseudoLoc Enable/Disable 
 • recalc_cached_data – Oyun verisini yeniden hesaplar.
 • reload [file name] – Öğeleri yeniden yükler.
 • save_game_analyzer Kayıt dosyası analizcisini açar.
 • screenshot – Ekran görüntüsü alır.
 • script_docs – Kod dokümentasyonunu gösterir.
 • settings – Ayar arayüzünü açar.
 • show_goals – Yapay zeka hedeflerini gösterir.
 • social_addfriend [Context Index] [Account ID] – Arkadaş listenize arkadaş eklemenizi sağlar.
 • switchlanguage [language name] – Lokalizasyon dosyalarını baştan yükler ve dili değiştirir.
 • testaipacts – Yapay zekanın mevcut paktları sona erdirip erdirmeyeceğini test eder.
 • testevent [event name] [<country_tag/province_id>] – Tests an event
 • testobjective [<subgoal key (optional)>] – Objeler tarafından tetiklenen etkileri test eder.
 • texturelist – Texture Listesi
 • textureviewer – Texture Görüntüleyici
 • time – Zamanı gösterir
 • tools.skins – Deri editörü.
 • update_distribution – Belirtilen eyalette garnizon birim dağılımını yeniler.
 • update_employment – Belirtilen eyalette binalar arasında işçileri transfer eder.
 • validate_employment – Eyaletlerdeki işsizlik bilgisini gösterir.
 • validate_income – Bilanço olarak zararda olan ülkeleri listeler.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
OYUN

En İyi RTS (Strateji) Oyunları

RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.

Victoria 3 hilelerini ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hangi oyunlarda hile kullanıyorsunuz? En çok işinize yarayan Victoria 3 hilesi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

Başa dön tuşu